کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

صادرکننده چک بی‌محل برای رفع سوء اثر چه کند؟

5 اسفند 1399 ساعت 16:14

طبق قانون جدید اگر چک برگشت بخورد و گواهینامه عدم پرداخت چک صادر شود ، بانک مرکزی ظرف ۲۴ ساعت حسابهای صادر کننده چک را مسدود می کند.


به گزارش بیان ما، از سال آینده قانون جدید چک وارد فاز عملیاتی می‌شود و همه صادرکنندگان و ذینفعان چک باید با طی فرایندهای تعریف شده از طریق کانال های حضوری و غیر حضوری نسبت به ثبت اطلاعات چک ها در زمان صدور ، انتقال و پشت نویسی اقدام نمایند ، تا امکان کار سازی چک ها فراهم شود .

طبق قانون جدید اگر چک برگشت بخورد و گواهینامه عدم پرداخت چک صادر شود ، بانک مرکزی ظرف ۲۴ ساعت حسابهای صادر کننده چک را به میزان کسری مبلغ چک تا تامین کسری وجه چک در تمام بانکها و موسسات اعتباری مسدود می نماید و تا زمانیکه چک رفع سوءاثر نشود ، صادر کننده چک از تمام خدمات بانکی اعم از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید ، دریافت دسته چک ، اخذ تسهیلات ، ضمانت نامه های بانکی ، گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی، حواله ارزی ،...محروم می گردد .
لذا صادرکننده چک بی محل به منظور رفع این محدودیتها بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی برای رفع سوء اثر از چکهای برگشتی میبایستی به طرق مختلف به شرح ذیل اقدام نماید:
۱- تامین وجه چک یا ارایه لاشه چک به بانک
۲_ واریز مبلغ چک به حساب سپرده جاری و مسدود نمودن آن به مدت یکسال
۳_ اخذ رضایت نامه محضری از ذینفع چک
۴_ارایه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی
همچنین چنانچه ذی‌نفع چک، شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد می‌تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام نماید.
چنانچه ۳ سال از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت چک گذشته باشد ، سوابق چک برگشتی از سامانه بانک مرکزی پاک میگردد ، مشروط به اینکه شکایت دارنده چک در مراجع قضایی از صادر کننده چک منجر به طرح دعوی کیفری و حقوقی نشده باشد.
منبع:مشرق


کد مطلب: 66588

آدرس مطلب: http://www.bayanema.ir/news/66588/صادرکننده-چک-بی-محل-رفع-سوء-اثر-کند

بيان ما
  http://www.bayanema.ir