کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

برجام اومد و رفت، ولی مشکل آب خوردن حل نشد !

26 تير 1400 ساعت 8:13


به گزارش بیان ما، اکانت سید جمال در توییتر با انتشار دوعکس از کم آبی، نوشت: برجام اومد و رفت، ولی مشکل آب خوردن حل نشد !


کد مطلب: 78890

آدرس مطلب: http://www.bayanema.ir/news/78890/برجام-اومد-رفت-ولی-مشکل-آب-خوردن-حل-نشد

بيان ما
  http://www.bayanema.ir