۰
تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۱ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۲۰
کد مطلب : ۸۳۳۴۳

ضرورت شکل گیری و تغییرات صورتبندی شاهراه ها

ضرورت شکل گیری و تغییرات صورتبندی شاهراه ها
 یکی از اولیه ترین اقدامات عمرانی بشر پس از ساخت سرپناه، احداث جاده (در مقیاس کهن آن) بوده است.
این سابقه دیرین تاریخی نشانگر اهمیت ارتباطات از طریق جاده ها و مسیرهای مواصلاتی برای نیاکان ما است که در ذات خود نشان دهنده نگاهی است که آنان به ضرورت های شناخته و ناشناخته این موضوع داشتند. بنا به دلایل فوق، احداث راهها و جاده های مواصلاتی را باید همزاد دوران "پیشا تمدن" در تاریخ بشری دانست که در طول زمان و همراه با تغییرات و تطورات الگوها و مدل های زندگی فردی و اجتماعی و بین المللی انسانها، در راستای پاسخ گویی به نیازهای جوامع هم دوره خود، دچار تغییرات متعدد شده است. به عنوان مثال،امروزه توقعاتی که از نخستین جاده ها میرفته، هم متناسب با شرایط دوران اولیه تمدن بشری، و هم همگام با توانایی های تکنولوژیک آن دوران، بسیار ساده و پیش پاافتاده جلوه می کند و شاید تکامل ارتباطات مواصلاتی به شکل امروزین هیچگاه و در هیچ مرحله ای از حیات بشر قابل پیش بینی نبوده است.
از این زاویه می توان مدعی بود که نخستین راهها-بیش از هر کارکرد دیگری- در جهت "شکار و یا جنگ" مطرح بوده است. هر چند گزاره "جنگ" بین اقوام و جوامع دیرین را میتوان یکی از علت های عمده در زمینه رویکرد تمدنها به ساخت و جهت دهی جاده ها زمینی و هوایی دانست، اما کم نیستند صاحبنظرانی که کشمکش های شکل گرفته در دو قرن اخیر را نیز بسیار متاثر از تلاش طرفهای مختلف نزاع  و درگیری در راستای تسلط بر جاده های ارتباطی گوناگون می دانند.هر چند باید برای درک عمیق تر اهمیت سیستم های مواصلاتی کشورها و مناطق و قاره های جهان، مباحث را ژرف اندیشانه تر و کاملتر مورد پیگیری قرار داد، اما ما به همین مقدمه کوتاه بسنده می کنیم تا به اختصار به طرح موضوعی بپردازیم که می تواند تا حدودی چهره برخی از چالشها و تهدیدات امروز کشور عزیزمان را نمایان سازد؛
نقش ایران اسلامی در صورتبندی های نوین شاهراههای ارتباطی و اقتصادی در حال شکل گیری امروز جهان.
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما