ارسال اين مطلب به دوستان

(( حداقل فطریه ۸هزار تومان؛ دفتر مقام معظم رهبری مبلغ فطریه و کفاره ۹۸ را اعلام کرد ))