ارسال اين مطلب به دوستان

(( عبرتی در کار هست؟ حمله گازانبری آمریکا به تلگرام و اطاعت پذیری سرباز/ کلاه گشادی که بر سر غربگرایان داخلی گذاشته شد ))