ارسال اين مطلب به دوستان

(( صنعا: آمریکا مانع توقف جنگ است؛ از مذاکره خبری نیست ))