ارسال اين مطلب به دوستان

(( مرد بدبین همسرش را در حمام خانه شان با ضربه‌های مهلک به قتل رساند. ))