ارسال اين مطلب به دوستان

(( صد فسوسا که رفت ماه صیام / ماه رحمت نگر که گشت تمام )) 
دریچه افکار