ارسال اين مطلب به دوستان

(( از آلمان چه انتظاری داریم وقتی یک باک بنزین هم به ظریف نداد ))