ارسال اين مطلب به دوستان

(( فغانی:دیگر خانواده ام را فدای قضاوت نمی کنم/به تاج گفتم به استرالیا می روم ))