ارسال اين مطلب به دوستان

(( طبق بیانات بسیار مهم حضرت آیت الله سیفی مازندرانی دولت عامل بزرگترین سیئه و منکر شد ))