ارسال اين مطلب به دوستان

(( دومین جلسه محاکمه «امان کی»/ تذکر قاضی مسعودی مقام به مأموران بدرقه زندانیان ))