ارسال اين مطلب به دوستان

(( جلسه علنی امروز مجلس نصاب نداشت / ارجاع بودجه به کمیسیون بهانه بود ))