ارسال اين مطلب به دوستان

(( دادستان مشهد: پس از اتخاذ تصمیم دادگاه، رای صادره را با قاطعیت اجرا خواهیم کرد/ تشديد قرار تامین کیفری دو نفر از متهمان ))