ارسال اين مطلب به دوستان

(( تکذیب شایعات فضای مجازی درباره جابجایی استاندار کرمانشاه و ارتباط وی با میترا استاد )) 
دریچه افکار