ارسال اين مطلب به دوستان

(( اقتصاد ایران مدرن بر پایه فرهنگ دلالی شکل گرفت/موانع تاریخی تولید ))