ارسال اين مطلب به دوستان

(( روحانی: آمریکا باید جنگ‌طلبان و سیاست جنگ طلبی را کنار بگذارد رئیس‌جمهور گفت: آمریکا باید بفهمد که جنگ‌طلبی و جنگ‌طلبان سودی ندارد و باید جنگ‌طلبان را کنار گذاشته و سیاست‌های جنگ‌طلبی و فشار حداکثری را رها کند. ))