ارسال اين مطلب به دوستان

(( عرفانیان امیدوار: سیستم ارتباطی مغز با کامپیوترتوسط محققان ایرانی ساخته شد )) 
دریچه افکار