ارسال اين مطلب به دوستان

(( درنگی بر اظهارات روحانی در مورد نظرسنجی و کوچک شدن سفره مردم؛ ))