ارسال اين مطلب به دوستان

(( مقاومت در قوس صعود؛ دشمن در سراشیبی سقوط ))