ارسال اين مطلب به دوستان

(( ناجا در حراست از مرزها مسئولیت اصلی را بر عهده دارد/واحد اصلی برقراری آرامش در التهابات اجتماعی ناجا است )) 
دریچه افکار