ارسال اين مطلب به دوستان

(( بهتر نیست که آقای پزشکیان! کنار ژست منصفانه به فکر وجهه مجلس هم باشد؟ ))