ارسال اين مطلب به دوستان

(( نامه نمایندگان به سران قوا بازنشسته‌ها را بازنشسته کنید/ نگذارید مدیران از عنوان «جانباز» سوءاستفاده کنند )) 
دریچه افکار