ارسال اين مطلب به دوستان

((  دولت به‌جای نگاه تولیدی نگاه توزیعی به اقتصاد دارد ))