ارسال اين مطلب به دوستان

(( آثار و نتایج سرپیچی از غدیر/ چه عواملی موجب تشتت و انحطاط پس از بیعت غدیر شد؟دکتر محمدحسین رجبی دوان ))