ارسال اين مطلب به دوستان

(( باید حتما جلوی ورود زنان به ورزشگاه ها گرفته شود / این اتفاق مشکلات زیادی به بار خواهد آورد / روحانی هوشیار باشد )) 
دریچه افکار