ارسال اين مطلب به دوستان

(( آخوندی: مقصر گرانی دولت است نه ارز فروش و صادرکننده گوجه ))