ارسال اين مطلب به دوستان

(( مظفری: چیدمان‌های داوری های این فصل عجیب است/ هیچ پیشرفتی در داوری نداشته‌ایم ))