ارسال اين مطلب به دوستان

(( حمله لفظی بایدن به خبرنگاری که درباره فساد مالی پسرش از او پرسید ))