کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

بازار بزرگ اصفهان، در انتظار فاجعه

28 خرداد 1401 ساعت 16:37


به گزارش بیان ما ؛ بازار اصفهان به عنوان یکی از زیباترین و پویاترین بازار‌های سنتی ایران به شمار می‌رود، زمان ساخت آن به دوران صفویه باز می‌گردد و با فضای ایرانی و بی نظیر خود، یکی از قدیمی‌ترین بازار‌های خاورمیانه محسوب می‌شود.
 
در بازاری به طول ۸ کیلومتر، ۱۲ هزار شغل و مغازه وجود دارد که اکثر آن‌ها ایمنی و استاندارد‌های لازم را ندارند و انتظار می‌رود بازاریان، میراث فرهنگی، اوقاف، شهرداری و راه و شهرسازی برای ایمن‌سازی بازار پیش از آن‌که دیر شود، قدم بردارند و فکری برای حال ناخوش و نا ایمن بازار اصفهان کنند.
معابر باریک منتهی به بازار برای ورود خودرو‌های امدادی از جمله آتش‌نشانی، عدم اصلاح شبکه برق، نا ایمن بودن سرا‌ها و تیمچه‌ها، سقف‌های نا ایمن، ترک‌های خطرناک گنبد‌ها و ایزوگام‌های سقف، موانع موجود در بازار، سد معبرها، تغییر کاربری‌ها و انبار‌های مخفی باعث شده این بازار به پرخطرترین مکان تبدیل شود و اگر ایمن‌سازی نشود، فاجعه غیرقابل جبرانی مانند پلاسکو و متروپل در انتظار بازار اصفهان است.
 
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
بازار بزرگ اصفهان، بدون بهینه سازی و رفع مشکلات ایمنی هر لحظه باید در انتظار فاجعه ای بزرگ باشد
 
 
 
 
 
 
 
 


کد مطلب: 106014

آدرس مطلب :
https://www.bayanema.ir/gallery/106014/1/بازار-بزرگ-اصفهان-انتظار-فاجعه

بيان ما
  https://www.bayanema.ir