کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

بندر تاریخی «سیراف»

21 دی 1400 ساعت 17:15


به گزارش بیان ما ؛ بندر سیراف مرکز بخش سیراف در شهرستان کنگان استان بوشهر است. در زمان تجارت جاده ابریشم این بندر نقش به سزایی در تجارت بین‌المللی داشته است. بندر سیراف با قدمت ۲۵۰۰ ساله خود یکی از زیباترین و جذابترین مناطق جنوب کشور است که درکنار دریای خلیج فارس آرام گرفته است. این بندر بین دریا و کوه قرار گرفته و تنها دارای یک خیابان است. برخی از آثار تاریخی این بندر مانند «قورخانه»، «گور دخمه دره لیر» «تل گنبد» به تازگی ساماندهی و پاکسازی شده است.
 

بندر سیراف با قدمت ۲۵۰۰ ساله خود یکی از زیباترین  مناطق جنوب کشور است
بندر سیراف با قدمت ۲۵۰۰ ساله خود یکی از زیباترین  مناطق جنوب کشور است
قورخانه، کاوشگران معتقدند بنای نظامی و برای سربازخانه بوده است
قورخانه، کاوشگران معتقدند بنای نظامی و برای سربازخانه بوده است
قورخانه، کاوشگران معتقدند بنای نظامی و برای سربازخانه بوده است
قورخانه، کاوشگران معتقدند بنای نظامی و برای سربازخانه بوده است
گور دخمه سیراف (دره لیر)
گور دخمه سیراف (دره لیر)
گور دخمه سیراف (دره لیر)
گور دخمه سیراف (دره لیر)
گور دخمه سیراف (دره لیر)
گور دخمه سیراف (دره لیر)
گور دخمه سیراف (دره لیر)
گور دخمه سیراف (دره لیر)
گور دخمه سیراف (دره لیر)
گور دخمه سیراف (دره لیر)
گور دخمه سیراف (دره لیر)
تل گنبد  سیراف بنای چهارگوشی که می‌تواند معبد و مکانی مقدس باشد
تل گنبد  سیراف بنای چهارگوشی که می‌تواند معبد و مکانی مقدس باشد
تل گنبد  سیراف بنای چهارگوشی که می‌تواند معبد و مکانی مقدس باشد
تل گنبد  سیراف بنای چهارگوشی که می‌تواند معبد و مکانی مقدس باشد
تل گنبد  سیراف بنای چهارگوشی که می‌تواند معبد و مکانی مقدس باشد
بندر سیراف با قدمت ۲۵۰۰ ساله خود یکی از زیباترین  مناطق جنوب کشور است
 
 
 


کد مطلب: 94253

آدرس مطلب :
https://www.bayanema.ir/gallery/94253/1/بندر-تاریخی-سیراف

بيان ما
  https://www.bayanema.ir