پایگاه خبری بيان ما 21 مهر 1400 ساعت 2:53 https://www.bayanema.ir/news/85819/راه-یابی-پسر-وزیر-دفاع-صدام-پارلمان-عراق -------------------------------------------------- عنوان : راه یابی پسر وزیر دفاع صدام به پارلمان عراق -------------------------------------------------- متن : ادامه در : http://www.bayanema.ir/news/85813