پایگاه خبری بيان ما 1 آذر 1400 ساعت 23:04 https://www.bayanema.ir/news/89861/موضع-اقتدار-ایستاده-ایم -------------------------------------------------- رئیس جمهور : عنوان : در موضع اقتدار ایستاده‌ایم -------------------------------------------------- امروز همه دشمنان ایران می دانند که در ما در موضع قدرت ایستاده ایم. متن : ادامه در: https://www.bayanema.ir/news/89814