پایگاه خبری بيان ما 4 مرداد 1401 ساعت 18:49 https://www.bayanema.ir/news/108447/خبر-های-خوش-سخنگوی-دولت-مردم -------------------------------------------------- عنوان : خبر‌های خوش سخنگوی دولت به مردم -------------------------------------------------- سخنگوی دولت گفت: شاخص‌های رشد اقتصادی خیلی مثبت است و شاخص‌های تجارتی و وضعیت فروش هم علامت خوبی به مردم می‌دهد. متن : به گزارش بیان ما؛ علی بهادری جهرمی  اظهار کرد: خبر خوب اینکه شاخص‌های رشد اقتصادی خیلی مثبت است و شاخص‌های تجارتی و وضعیت فروش هم علامت خوبی به مردم می‌دهد. وی ادامه داد: اگر با این همت بتوانیم با کمک همه مردم و بخش خصوصی پیش برویم در حوزه رشد خبر‌های خوب کوتاه مدت و در حوزه تورم خبر‌های خوب میان مدت برای مردم داریم.