پایگاه خبری بيان ما 16 مهر 1400 ساعت 16:54 https://www.bayanema.ir/news/85569/استقبال-سازمان-ملل-مذاکرات-ایران-عربستان -------------------------------------------------- عنوان : استقبال سازمان ملل از مذاکرات ایران و عربستان -------------------------------------------------- متن : ادامه در : http://www.bayanema.ir/news/85544