پایگاه خبری بيان ما 20 شهريور 1400 ساعت 0:29 https://www.bayanema.ir/news/83185/رئیس-جمهور-وارد-طبس -------------------------------------------------- عنوان : رئیس جمهور وارد طبس شد -------------------------------------------------- متن : ادامه در: http://www.bayanema.ir /news/83160