پایگاه خبری بيان ما 22 مهر 1400 ساعت 23:48 https://www.bayanema.ir/news/85922/افزایش-قیمت-لبنیات-جلوگیری-کشتار-قاچاق-دام -------------------------------------------------- عنوان : افزایش قیمت لبنیات برای جلوگیری از کشتار و قاچاق دام -------------------------------------------------- متن : ادامه در : http://www.bayanema.ir/news/85908