پایگاه خبری بيان ما 21 مهر 1400 ساعت 2:47 https://www.bayanema.ir/news/85834/خواهش-وزیر-کشور-مهاجران-افغان -------------------------------------------------- عنوان : خواهش وزیر کشور از مهاجران افغان -------------------------------------------------- متن : ادامه در : http://www.bayanema.ir/news/85794