پایگاه خبری بيان ما 8 شهريور 1400 ساعت 19:16 https://www.bayanema.ir/news/82405/سی-ویژگی-مدیران-پخمه -------------------------------------------------- عنوان : سی ویژگی مدیران پخمه !!! -------------------------------------------------- متن : یادداشتی از : درویشی.. ۱- تمایل به دیده شدن ؛ ۲- تمایل به تاییدشدن توسط دیگران ؛.  ۳- در بین کارمندان و کارکنان خود مخبر می گمارند.  ۴- چنانچه اختلافی بین کارکنان با کارکنان و یا ارباب رجوع رخ دهد ، کدخدا منشی ورود می کند.  ۵- علاقه ای به نشست با کارکنان و جلسات پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه ندارند.   ۶- از رویارویی با مدیر رده بالا به هنگام بحران هراسانند.  ۷- در هنگام بازدید از منطقه مسئولیت خود ، کارناوال راه می اندازند.  ۸- به حاشیه بیشتر از متن اهمیت قائلند.  ۹- مسئولیت کار خود را به عهده نمی گیرند و پیوسته در پی یافتن مقصر هستند.  ۱۰ - شخصاً در جزئی ترین امور ورود می کنند.  ۱۱ - در استفاده از امکانات دولتی به نفع خود کوتاه نمی آیند . ۱۲ - ازاینکه همواره عده ای در کنارشان باشند و آنها را تمجید کنند خوشحال می شوند.  ۱۳ - حضورشان در یک مجموعه توانمند آزاردهنده است.   ۱۴ - تلاش می کنند افراد خوش نام ، کاردان و مجرب را از مجموعه تحت امر خود با ترفندی بیرون کنند.  ۱۵ - از داشتن افرادی سخن چین و چاپلوس پیرامون خود مسرورند. ۱۶ - در  حرافی یدطولایی دارند اما در اجرا ناتوان ؛  ۱۷ -  تحمل کارکنان شجاع و دلیر را ندارند و با ترفندهایی آنها را از سر خود باز می کنند.   ۱۸ - در برخورد با کارکنان زیرکار در رو مماشات می کنند ( قاطعیت ندارند )  ۱۹ - از کارکنان مطیع و نجیب کار می کشد .   ۲۰ - همواره ذلیل کارکنان کاربلد و زیرک هستند و به نوعی به آنها باج می دهند . ۲۱ - زمینه رشد وبالندگی کارکنان توانمند را مسدود می کنند .  ۲۲- برای پرونده سازی و خراب کردن پرونده کارکنان شاخص ، وقت می گذارند . ۲۳ - با اعطای امتیاز همواره خود را به کانون های قدرت وصل می کنند.  ۲۴ - پیوسته در پی رنگ کردن و اغفال  بازرسان و ارزیابان هستند.  ۲۵ -  دریافت امتیاز ، موقعیت و‌پست بالاتر برای خود را به رشد و توسعه مجموعه تحت امر رجحان می دهد .  ۲۶ - مصلحت گرا هستند . ۲۷ - بیشتر از کارکنان و کارمندان کار می کشند تا از منابع؛  ۲۸ - در رویارویی با مدیران بالا دستی ، بله قربان گو هستند. ۲۹ - لحنی خواهشی دارند تا لحنی آمرانه؛ ۳۰ - با از دست دادن پست و جایگاه شغلی، از نظر شخصیتی به شدت  سقوط می کند.