پایگاه خبری بيان ما 1 آذر 1400 ساعت 17:22 https://www.bayanema.ir/news/89831/برگزاری-کارگروه-تحول-شورایعالی-انقلاب-فرهنگی-بازنگری-اهداف-وظایف-شورا -------------------------------------------------- دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی مطرح کرد: عنوان : برگزاری کارگروه تحول در شورایعالی انقلاب فرهنگی/بازنگری در اهداف و وظایف شورا -------------------------------------------------- دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت: دستور کار کارگروه، تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مبنای احکام رهبر انقلاب و اولویت‌های فرهنگی و علمی کشور است. متن : به گزارش بیان ما؛  به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولین جلسه کارگروه بازنگری وظایف و مأموریت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای کارگروه، برگزار شد.  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه ضمن اشاره به اعضای 12 نفره کارگروه بازنگری وظایف و مأموریت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: در این فضای طلایی و هماهنگی سه قوه در کنار دیدگاه حکیم فرزانه انقلاب فرصت چشمگیری است که فرآیند و روند جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی با یک تحول اساسی به مسائل مهم و واقعی فرهنگ و علم و فناوری بپردازد و یک بازنگری در خصوص اهداف، شرح وظایف و ماموریت‌ها و ساختار‌های موجود خود داشته باشد. در بخش اول ابتدا اعضا محترم شورای عالی نکات مهمی را در خصوص روش کار کارگروه تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کردند و جمع‌بندی شد که روی تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی معطوف به نظام مسائل و اولویت‌های فرهنگی و علمی کشور با رویکرد تحول آفرینی، نوآوری و توجه به چالش‌ها اقدام شود. عاملی با اشاره به نقش محوری تک تک اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: همه اعضاء محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوبین مقام معظم رهبری هستند و توقع می‌رود که با اختصاص وقت و زمان موثر در همه مراحل تحولی مشارکت داشته باشند و توفیقات ما نتیجه هم‌فکری و هم‌افزایی جمعی است. وی به تهیه سندی در زمینه مطالبات، سیاست‌ها و برنامه‌های اقدامی مقام معظم رهبری برای ارایه در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت: در این سند به احکام و نظرات پیشین مقام معظم رهبری استناد شده است و یک ماده واحده ذیل ماموریت‌های محوله تدوین شده است. البته این سند نیازمند نقد  و تکمیل است. در بخش اول ابتدا اعضا محترم شورای عالی نکات مهمی را در خصوص روش کار کارگروه تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کردند و جمع‌بندی شد که روی تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی معطوف به نظام مسائل و اولویت‌های فرهنگی و علمی کشور با رویکرد تحول آفرینی، نوآوری و توجه به چالش‌ها اقدام شود. در این نشست ارایه اولیه‌ای از نقشه راه اجمالی کارگروه تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی همراه با جدول زمان‌بندی اقدامات در بازه دو ماهه صورت گرفت که در جلسه آتی این روند بیشتر بررسی می شود و نیز مفهوم قرارگاه فرهنگی کشور تعریف مفهومی و عملیاتی شد و مورد توافق جمع قرار گرفت. گفتنی است؛ در جلسه اول کارگروه بازنگری وظایف و مأموریت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی نظرات و مباحثی چون، تنظیم نقشه راه، تعریف روش اجرائی کار کارگروه، «فاز بندی خروجی جلسات کار گروه از سهل به مشکل، چالش‌های حوزه علم و فرهنگ، ضریب تاثیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با ضمانت اجرایی مصوبات، پیشنهاد ایجاد کمیته فرعی در کارگروه، بر اساس حکم رهبری معظم در خصوص تحول انقلابی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، بحث و بررسی قرارگاه فرهنگی در سخنان رهبری و تعریف شاخص‌های آن، ترسیم مراحل کار گروه، برنامه و اهداف آن، پیشنهاد طرح اقدام با روش‌های پژوهشی کوتاه مدت همزمان با تشکیل کارگروه، مطرح شد. همچنین در این جلسه بر چهار ماموریت مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم اخیر مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است 1) ساماندهی به وضعیت فرهنگی و دانش در کشور، 2)سیاستگذاری در حوزه فرهنگ و دانش، 3) هدایت دستگاه‌های متصدی به سمت ارزش‌ها و هدف‌های انقلاب و 4) برآوردن نیازهای فکری این دستگاه‌ها و ظاهر شدن در نقش قرارگاه فرهنگی کشور، مجموعه ملاحظات احکام گذشته رهبری در زمینه شورا، بحث و بررسی اصل متن حکم رهبری مبنی بر ساماندهی فرهنگ و دانش، سیاست گذاری در این مقوله هدایت دستگاه‌های متصدی و برآوردن نیازهای فکری و تبدیل شدن به یک قرارگاه، مطرح شد. همچنین مرجع قرارگاهی بودن و عدم اختیار و ضمانت اجرایی شورای عالی انقلاب فرهنگی، کاهش اعضای کارگروه به تعداد محدود پنج نفره، موانع قرارگاهی شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی و پیشنهاد راهکارهای اجرایی آن،  طراحی مفهومی و ماموریت‌های شورا در بحث دانش و فرهنگ، آسیب‌ها و چالش‌های شورای عالی در کشور و عدم ذکر شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی و ضرورت ابلاغ حکم مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نسبت آن با قوای سه گانه،  شبهه در تداخل وظایف شورا با سایر نهادهای قانون گذار، مانع در ایفای ماموریت‌های شورا و کمبود ابزارهای مالی و نیز عدم تضمین اجرای مصوبات، تبدیل وضع موجود به مطلوب با کانال بهینه‌سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس اسناد ملی، الزامات کارکردهای شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع کارگروه با مرکزیت تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستور کار گروه سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، طراحی اهداف جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعبیر و تفسیر قرارگاه مرکزی شورای عالی انقلاب فرهنگی، استخراج اهداف عملیاتی از بندهای پیوست حکم رهبری» از سوی اعضای محترم کارگروه مطرح شد. در این نشست ارایه اولیه‌ای از نقشه راه اجمالی کارگروه تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی همراه با جدول زمان‌بندی اقدامات در بازه دو ماهه صورت گرفت که در جلسه آتی این روند بیشتر بررسی می‌شود و نیز مفهوم قرارگاه فرهنگی کشور تعریف مفهومی و عملیاتی شد و مورد توافق جمع قرار گرفت.  عاملی در اولین جلسه کارگروه بر تشکیل دو جلسه در هفته کارگروه بازنگری وظایف و مأموریت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد  و توافق شد که در صورت لزوم پنج شنبه و جمعه‌ها بصورت کامل به این مهم اختصاص پیدا کند.  در اولین جلسه کارگروه بازنگری وظایف و مأموریت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی، امیرحسین بانکی‌پور فرد، حجت الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا، حسن رحیم‌پور ازغدی، حسین ساعی، ابراهیم سوزنچی، محمدمهدی طهرانچی، حجت الاسلام والمسلمین محمد قمی، منصورکبگانیان، محمدرضا مخبر دزفولی، مرتضی میرباقری، صادق واعظ‌زاده، حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی و حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی حضور داشتند.