پایگاه خبری بيان ما 6 مهر 1400 ساعت 13:55 https://www.bayanema.ir/news/84729/احمداصانلو-ریاست-سازمان-تعزیرات-حکومتی-منصوب -------------------------------------------------- عنوان : «احمداصانلو» به ریاست سازمان تعزیرات حکومتی منصوب شد -------------------------------------------------- متن : ادامه در : http://www.bayanema.ir/news/84711