کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۵ خرداد

25 خرداد 1401 ساعت 9:56

استعفای حجت الله عبدالملکی، وزیر کار تیتر نخست اغلب روزنامه‌های امروز کشور بود.


به گزارش بیان ما؛

 

استعفای وزیر کار، سفر وزیرخارجه پاکستان به کشورمان، مالیات اصناف و واگذاری خانه های نهضت ملی مسکن جزو مهم‌ترین موضوعاتی هستند که عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۵ خرداد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۵ خرداد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۵ خرداد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۵ خرداد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۵ خرداد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۵ خرداد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۵ خرداد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۵ خرداد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۵ خرداد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۵ خرداد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۵ خرداد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۵ خرداد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۵ خرداد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۵ خرداد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۵ خرداد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۵ خرداد


کد مطلب: 105786

آدرس مطلب :
https://www.bayanema.ir/news/105786/صفحه-نخست-روزنامه-ها-چهارشنبه-۲۵-خرداد

بيان ما
  https://www.bayanema.ir