تاریخ انتشار : ۱۸ تير ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۱۴
جالب است ۰
رئیس جمهور گفت: این حق مردم است کە از تورم‌های اقتصادی نگران و ناراحت باشند، لذا ما باید همە تلاش خود را برای کاهش تورم بە کار گیریم و هر اقدامی را کە سبب کاهش و جلوگیری از تورم شود باید انجام داد.
رئیسی: مردم حق دارند از تورم‌ ناراحت و نگران باشند / مردم پای نظام بودەاند؛ حالا نوبت ما است/این دولت میدان عمل و اجراست
به گزارش بیان ما؛  آیت‌اللە ابراهیم رئیسی ۱۷ تیر ماه در جلسە شورای اداری استان کردستان اظهار کرد: توسعە و پیشرفت با ادعا و سخن حاصل نمی‌شود و باید با اخلاص کار کرد و پروندە و کارنامە ارائە داد.
وی عنوان کرد: تاریخ کردستان گواە آن است کە زنان و مردانی نامدار شدەاند کە عمل بە اجرا را نشان دادەاند نە کسانی کە صرفا سخنرانی کردەاند.
آیت‌اللە رئیسی افزود: ما در محضر پروردگار، مردم، ارباب رجوع و سلسلە مراتب اداری و سازمانی و نظارتی باید پاسخگو باشیم.
 
وی اضافە کرد: رسالت ما تحول و بە سرانجام رساندن است و انتظار مردم از همە ما و مدیران این است کە تحولی در زندگی آن‌ها اتفاق بیفتد، اگر در زندگی آنان اتفاقی افتاد احساس می‌کنند ما رسالت خود را انجام دادەایم.
آیت‌اللە رئیسی بیان کرد: آنچە کە امروزە مردم از ما انتظار دارند، تحول در زندگی، شغل و سبک زندگی آن‌ها است و امید مردم بعد از توکل بە خدا، بە همە ما است.
 
وی ادامە داد: این حق مردم است کە از تورم‌های اقتصادی نگران و ناراحت باشند، لذا ما باید همە تلاش خود را برای کاهش تورم بە کار گیریم و هر اقدامی را کە سبب کاهش و جلوگیری از تورم می‌شود باید انجام دهیم.
آیت‌اللە سید ابراهیم رئیسی گفت: تا بە امروز مردم ما همە پای کار و پای نظام بودەاند و سربلند از امتحان بیرون آمدەاند و حال نوبت ما است.
وی ادامە داد: دانشجو و طلبە سیاسی کسی است کە نیاز جامعە را بداند و در جامعە ایفای نقش کند و اهل ریسک کردن و خطرپذیری در میدان عمل باشد، وگرنە با حرف‌های پرحرارت و پر آب و تاب و شعار تحول حاصل نمی‌شود.
آیت‌اللە رئیسی افزود: در راس نظام تنها مقام رهبری هستند کە راهبرد تعیین می‌کنند و الباقی کارگران و مجریان کشور هستیم و باید گرهی از مشکلات مردم بازکنیم.
وی ادامە داد: انتظار من از مدیران این است کە با نگاە تحولی در این عرصه حرکت کنند.
رییس جمهور دغدغە اصلی استان کردستان را بیکاری جوانان دانست و اضافه کرد: همە سازمان‌ها موظف هستند در راستای ایجاد اشتغال جوانان و راەاندازی خط تولید جدید گام بردارند، نباید هیچ جوانی پس از پایان فارغ‌التحصیلی احساس کند کە بیکار است.
وی افزود: سیاسی بودن، کارنامە ارائە دادن، در میدان بودن، اهل بە اقدام عمل بودن در گرو عمل و اقدام و اجراست و انتظار ما یک حرکت و نگاە تحولی است.
آیت‌اللە رئیسی بیان کرد: این میدان، میدان عمل و اجراست و میدان دولت ما میدان حرف و ادعا نیست.
وی افزود: اقدامات و کارهای اساسی بسیاری در کشور صورت گرفتە است، اما با آنچە کە مدنظر است، فاصلە بسیاری دارد.
آیت‌اللە رئیسی تصریح کرد: استان کردستان در طول انقلاب اسلامی خوش درخشید و مردمانی آن افرادی هستند کە مخلصانە از این نظام دفاع کردند و کم نگذاشتند، پس وظیفە ما نسبت بە آنان مضاعف است و باید اقدام اساسی در این استان صورت گیرد.
وی خطاب به مسئولان یادآور شد: نگاە و حرکت شما کاملا حرکتی تحولی و جهادی باشد، زیرا با کار روزمرە و نظام اداری سادە نمی‌توان کردستان را حفظ کرد.
رییس جمهور بیان کرد: رشد اقتصادی کشور در گرو افزایش سرمایه گذاری است و همە مدیران و سازمان‌ها باید در این راستا پیگیر بوده و احساس مسئولیت کنند.
  short_url/vdceff8zvjh87ei.b9bj.html
bayanema.ir/vdceff8zvjh87ei.b9bj.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

آخرین عناوین