کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

رنکینگ نهم جهان برای حسن تفتیان

ایسنا , 15 مهر 1396 ساعت 11:14

دونده سرعتی ایران بعد از قهرمانی در دوی ۶۰ متر بازی‌های داخل سالن آسیا در رده نهم جهان قرار گرفت.


بیان ما:دونده سرعتی ایران بعد از قهرمانی در دوی ۶۰ متر بازی‌های داخل سالن آسیا در رده نهم جهان قرار گرفت.
 
به گزارش ایسنا، سریع‌ترین مرد ایران، حسن تفتیان در ماده ۶۰ متر داخل سالن در رنکینگ فدراسیون جهانی در رده نهم قرار دارد. او در بازی‌های داخل سالن آسیا در این ماده با رکورد ۶.۵۵ قهرمان شده بود و توانسته بود ۰.۰۱ ثانیه رکورد ملی خود را ارتقاء دهد.
 
کیوان قنبرزاده نیز که در پرش ارتفاع بازیهای داخل سالن آسیا نایب قهرمان شد و رکورد ملی پرش ارتفاع داخل سالن ایران را ارتقاء داد در جایگاه بیست و سوم جهان قرار دارد.
 
علی خدیور هم نفر هشتاد و نهم رنکینگ جهانی دوومیدانی در ماده ۴۰۰ متر داخل سالن است. او در بازی‌های داخل سالن آسیا با رکورد ۴۷.۰۴ چهارم و رکورد ملی ایران در این ماده را شکسته بود.


کد مطلب: 4424

آدرس مطلب :
https://www.bayanema.ir/news/4424/رنکینگ-نهم-جهان-حسن-تفتیان

بيان ما
  https://www.bayanema.ir