کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

دیوان محاسبات:

کسری حداقل ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه

24 آذر 1399 ساعت 15:12

دیوان محاسبات با بررسی کارشناسی منابع بودجه و با فرض تحقق صادرات 1.5 میلیون بشکه نفت در روز، کسری لایحه بودجه 1400 را حداقل 195 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد.


به گزارش بیان ما؛ دیوان محاسبات کسری لایحه بودجه 1400 دولت را در خوشبینانه ترین حالت 195 هزار میلیارد تومان براورد کرد. کل رقم منابع عمومی بودجه 841 هزار میلیارد تومان است بنابراین 23 درصد منابع امکان تحقق در شرایط موجود ندارد.

برآورد کارشناسی از عدم تحقق منابع عمومی دولت برای بودجه سال آینده 77 درصد ذکر شده که رقمی بالغ بر 646 هزار 690 میلیارد تومان امکان وصول دارد.

در بخش درآمدها 24 هزار میلیارد تومان بیش برآورد منابع مشاهده می‌شود که سهم درآمد مالیاتی و گمرکی 24 هزار میلیارد تومان است.

در بخش واگذاری دارایی‌های مالی که بیشترین ابهامات در خصوص فروش 2.3 میلیون بشکه نفت و میعانات از سوی کارشناسان مطرح شده 87 هزار میلیارد تومان کسری دارد. از این میزان 63 هزار میلیارد تومان مربوط به صادرات نفت و خام و میعانات گازی می‌شود.

اموال منقول و غیر منقول نیز با تحقق 10 درصدی روبرو خواهد شد و نهایتا امکان فروش 2500 میلیارد تومان از این ردیف عایدی برای دولت دارد.

در بخش واگذاری دارایی‌هایی مالی نیز با 83 هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع روبرو هسیتم که پیش فروش نفت یا اوراق 14 هزار میلیارد تومان کسری، فروش سهام شرکت‌های دولتی با 53 درصد تحقق کسری 45 هزار میلیارد تومانی خواهد داشت.
به دلیل محدودیت در صادرات نفت و میعانات گازی، سهم صندوق توسعه ملی نیز کاهش می‌یابد از این رو حداکثر برداشت 68 درصدی برای سال آینده امکان پذیر بوده و 24 هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع مشاهده می‌شود.
با عنایت به وضعیت حاکم بر فضای اقتصاد کلان کشور و آثار بیماری کرونا بر فعالیتهای اقتصادی و همچنین اظهارنظر رسمی مقامات مرتبط با حوزه‌های مالیاتی و گمرکی، با فرض شرایط و زیرساختهای موجود برای سازمان امور مالیاتی و گمرک حداکثر 230،589 میلیارد تومان وصول خواهد شد. از روند تحقق این بخش در سال سایر درآمدها برای پیشبینی تحقق 1398 و هشت ماهه سال جاری استفاده شده است.

برای محاسبه نفت فرض شده که دولت قادر باشد روزانه 1،500،000 بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر می‌کند. در صورتیکه سناریوی سوم صادرات 1،000،000 بشکه در روز در نظر گرفته شود میزان عدم تحقق منابع حاصل از نفت از 63،772 میلیارد تومان به 103،600 میلیارد تومان افزایش می‌یابد. بنابراین عدم تحقق منابع عمومی دولت حدوداً 234،000 میلیارد تومان خواهد بود.

با توجه به عملکرد دولت در سنوات گذشته در خصوص واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، در حالتی خوشبینانه دولت میتواند 10 درصد از منابع پیش‌بینی شده در این بخش را وصول نماید.

با توجه به عملکرد دولت در فروش اوراق مالی اسلامی طی سنوات اخیر، به نظر میرسد دولت در تحقق این بخش مشکل چندانی نداشته باشد.

منابع حاصل از صندوق توسعه ملی در سناریوی صادرات 1،500،000 بشکه نفت خام و میعانات گازی و صادرات 2.9 میلیارد دلار خالص صادرات گاز در سال آینده به میزان 24،160 میلیارد تومان با عدم تحقق مواجه خواهد شد.

پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم تحقق صادرات 2،300،000 بشکه در روز، امکان پیش‌فروش نفت خام میسر نمی‌شود و در صورت فروش اوراق مالی سلف نفتی پیش‌بینی این است که 80 درصد این ردیف محقق می‌شود.

با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و وضعیت فعلی بازار سرمایه به نظر میرسد در وضعیت خوشبینانه دولت بتواند حداکثر حدود 50،000 میلیارد تومان از پیش‌بینی انجام شده در خصوص فروش شرکتهای دولتی در سال آینده را محقق کند.


کد مطلب: 59634

آدرس مطلب :
https://www.bayanema.ir/news/59634/کسری-حداقل-۱۹۵-هزار-میلیارد-تومانی-لایحه-بودجه

بيان ما
  https://www.bayanema.ir