کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

استراتژی فریب

10 شهريور 1400 ساعت 20:59


1. در طول کمتر از سه هفته اخیر که پایتخت افغانستان به اشغال گروهک طالبان درآمد، بنگاه های تبلیغاتی و سخن پراکنی تصویری و مکتوب و دیجیتال غربی به طور مستمر بر اولویت سازی اطلاع رسانی هدفمند خود در دو محور زیر تاکید داشته اند:
الف- اوضاع و احوال بخشی از مردم کابل که خواهان خروج از کشور بوده اند.
ب- رویکردهای رهبران و بدنه اجتماعی طالبان علیه حقوق زنان.
2- در واقع می توان گفت چنان  ترجیع بند موج طولانی و وسیع تبلیغاتی این بنگاه ها (که عموماً در ارتباط درونی و چند لایه با محافل قدرت و ثروت در اروپا، ایالات متحده، ژاپن، استرالیا و کانادا قرار دارند) به شکلی غلیظ و همه جانبه بر دو محور فوق استوار و حاکم بود، که با توجه به شناختی که از کانون های قدرت و ثروت در غرب و سلطه بنگاه های سخن پراکنی آنان بر افکار عمومی مردمانشان وجود دارد، این ذهنیت پیش میاید که شاید هدف بزرگتری در چارچوب آنچه که با نام "استراتژی فریب" خوانده می شود، در پَسِ پرده این حجم از اطلاع رسانی وجود دارد.
3- در مورد ارکان و اجزا توصیفی و مصداقی استراتژی فریب و رویکردها و شاخصه های آن بسیار سخن می توان گفت که مبانی نظری و آکادمیک آنرا در پیوند با رهیافت های عملی اش، به بحث و اشتراک گذارد، اما تا جاییکه به این مقال مربوط می شود باید دانست که یکی از اهداف چندگانه ای که برای اتخاذ این راهبرد بر شمرده می شود "جابجایی اولویت های مخاطبان هدفگذاری شده با اولویت های دروغین سخن پراکنن" است.
در واقع در این رهیافت از راهبرد استراتژی فریب، فریب دهنده تلاش می کند به عمده سازی گمراه کننده موضوعاتی بپرازد که یا موجب فراموشی اولویت های جدی و حیاتی فریب خورنده شوند و یا موجب سردرگمی او در زمان اتخاذ تصممیمات اساسی و بنیادین.
4- در زمینه موضوع مورد بحث ما ، رسانه های بزرگ و کوچک غربی تلاش وافری داشتند تا طی روزهای گذشته به بازتاب اولویت هایی دامن زنند که یا اساساً برای جمعیت 16 میلیون نفری افغانستان هیچ اهمیتی ندارند (همچون صف انتظار فرار مدیران و منسوبان حاکمیت قبلی از طریق فرودگاه کابل) و یا تا این ساعت "سیاست صبر و انتظار" از سوی جامعه مدنی آنکشور بر آن حاکم است (همچون نحوه برخورد گروهک طالبان با حقوق فردی و اجتماعی زنان دلیر و آزادیخواه افغانستان.
5- از این زاویه به نظر میاید اهداف پنهان مهمی در پَسِ پرده این فضا سازی های فریبکارانه بوق های تبلیغاتی غربی قرار دارد که هدفگذاری های نهان روش آنها در قالب هایی "عادی سازی" شده، در صدد پوشاندن برخی اهداف دول غربی قرار دارند.
چنانچه این ارزیابی ها درست باشند، هدف باید در مرحله نخست، فریب افکار عمومی در کشورهای ایران و چین و روسیه و هند باشد و در مرحله پسین، بر هم زدن نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری منطقی حاکمان این چهار کشور ؛ که سرنوشت و مدل حاکمیت در افغانستان ارتباط وثیق و عمیقی با صورتبندی های سیاسی و اقتصادی و امنیتی آنها دارد.6- برای درک ابعاد احتمالی چنین فریبی باید با نگاهی ژرفناک به مهمترین "اخبار واقعی" اوضاع در افغانستان در طی سه هفته اخیر نگریست و تلاش کرد تا به صید مهمترین تحولات سوق الجیشی آنکشور در ارتباط با چهار کشور یادشده، دست یازید.
هر چند در این رابطه می توان از چند منظر به اولویت های حقیقی تحولات اخیر نگاه کرد ، لکن به نظر می رسد یکی از مهمترین گزاره هایی که درک و فهم دقیق و کامل آن همبستگی مثبت عمیقی با موضوع امنیت ملی و تمامیت ارضی ما دارد ، تحویل عملی هزاران قبضه سلاح های سبک و سنگینِ بروزرسانی شده ارتش امریکا به جنگ طلبان طالبان است.
در واقع چنانچه با دقت به این تحول اساسی در حدود و ثغور مرزهایمان بنگریم، بخوبی می توانیم دریابیم که شاید یکی از اهداف چند گانه و چند لایه از سرنگونی دولت فاسد و رو به اضمحلال پیشین با حکومت ضد شیعی و ضد فارسی طالبان، تهدید و یا دستکم تظاهر به تهدید مرزهای مشترک ما از سوی این گروهک یاغی است که هم اکنون با زرادخانه پیشرفته و غنی به جامانده (بخوانید تحویل داده شده از سوی) ژنرال های امریکایی، مسلح نیز شده اند.
نگاهی به لیست منتشره روز گذشته وزارت دفاع امریکا از سلاح های به جاگذاشته شده در افغانستان از یکسو، و دقت در برخی از تصاویر ارسالی از کابل و ... که نشانگر آمادگی و تسلط عملیاتی برخی از نیروهای ویژه طالبان در تسلیح به این سلاحها و نحوه استفاده از این تسلیحات جدید و پیچیده است از سوی دیگر، می تواند گواهی تردید ناپذیر در پذیرش این ادعای ما باشد.


کد مطلب: 82566

آدرس مطلب :
https://www.bayanema.ir/news/82566/استراتژی-فریب

بيان ما
  https://www.bayanema.ir