کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

تزريق دز سوم کادر درمان با آسترازنکا و پاستوکووک

16 مهر 1400 ساعت 17:05


ادامه در :

http://www.bayanema.ir/news/85556


کد مطلب: 85559

آدرس مطلب :
https://www.bayanema.ir/news/85559/تزريق-دز-سوم-کادر-درمان-آسترازنکا-پاستوکووک

بيان ما
  https://www.bayanema.ir