کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

ورود یک میلیون دز واکسن بهارات به کشور

17 مهر 1400 ساعت 18:04


ادامه در:

http://www.bayanema.ir/news/85624


کد مطلب: 85668

آدرس مطلب :
https://www.bayanema.ir/news/85668/ورود-یک-میلیون-دز-واکسن-بهارات-کشور

بيان ما
  https://www.bayanema.ir