کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

جریمه یک میلیونی برای ورود به شهرهای نارنجی

19 مهر 1400 ساعت 14:36


ادامه در :

http://www.bayanema.ir/news/85753


کد مطلب: 85772

آدرس مطلب :
https://www.bayanema.ir/news/85772/جریمه-یک-میلیونی-ورود-شهرهای-نارنجی

بيان ما
  https://www.bayanema.ir