کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

خواهش وزیر کشور از مهاجران افغان

21 مهر 1400 ساعت 2:47


ادامه در :

http://www.bayanema.ir/news/85794


کد مطلب: 85834

آدرس مطلب :
https://www.bayanema.ir/news/85834/خواهش-وزیر-کشور-مهاجران-افغان

بيان ما
  https://www.bayanema.ir